Trung quốc có thể có đa dạng hóa ngoại hối dự trữ

Trong một ngạc nhiên khải huyền, đại diện từ Ngân hàng của Trung quốc công khai ám chỉ rằng Trung quốc có thể sớm bắt đầu, đa dạng hóa' lớn của nó ngoại hối nắm giữ. Trong khi nhà chiến lược tiền tệ luôn luôn chú ý khi nước làm như vậy thông báo, những trường hợp của Trung quốc là đặc biệt chú ý, cho sự thật đơn giản rằng Trung quốc trữ của tổng gần $800 Tỷ, 70% số đó được tổ chức ở USD-bằng tiền tài sản. Nhà kinh tế đồng ý rằng đó là không thể sẽ đa dạng hóa nhiều của nó hiện có nguồn dự trữ trong đó chơi một vai trò trung tâm duy trì trên thực tế Yuan-peg Đô la. Thay vào đó, Trung hoa sẽ có thể bắt đầu đầu tư một phần của $15 Tỷ mới dự trữ nó tích lũy mỗi tháng vào châu Âu hoặc tài sản Nhật bản. Một trong hai cách, trong bối cảnh của Trung quốc, bất cứ di chuyển về phía đa dạng hóa sẽ làm cho một giật gân trong trường ngoại hối.

Có thể bạn quan tâm: