Nhật bản đánh giá tăng vọt có khả năng trở thành hơn

Trước đó, trong tuần này, Nhật bản phát hành một loạt các dữ liệu kinh tế, tất cả đều gạch dưới khả năng tương lai lãi suất của Ngân hàng của Nhật bản. Đầu tiên, Nhật bản công bố đó hàng năm GDP cho quý 4 vượt quá 5.5%, mà vượt quá sự phát triển trong cả hai CHÚNG ta, và châu âu. Hơn nữa, Nhật bản, giá tăng lên bởi 1.6% trên cơ sở hàng năm, mà chỉ Nhật bản, có vẻ như cuối cùng cũng thoát ra từ sự đau đớn của giảm phát. Nếu tăng trưởng và số lạm phát tiếp tục vượt quá sự mong đợi, bạn có thể giả định Nhật bản sẽ bắt đầu tăng giá rẻ vào cuối năm nay. Giao dịch tiền tệ đã bắt đầu xây dựng mô hình xung quanh như vậy lãi suất, tất cả đều ủng hộ Yên.

Có thể bạn quan tâm: