Kinh Doanh Trong Nổi Lên/Lạ Tệ Tăng

Sự chờ đợi lâu hơn! Ngân hàng Quốc tế khu định Cư (BIS) vừa công bố kết quả từ của nó ba năm một lần Ngân hàng Trung ương Khảo sát của nước Ngoài Khoán và thị Trường Dẫn Hoạt động tiến hành vào tháng tư năm 2010. Các báo cáo chứa một kho báu thực sự của dữ liệu, có lẽ đủ để giữ cho nhà phân tích cực đến khi con báo cáo tiếp theo được phát hành vào năm 2013. [Biểu đồ dưới đây, lịch sự của hồng kông].

Đầu tiên, các dữ liệu xác nhận được các báo cáo trước đó rằng trung bình hối hàng ngày khối lượng đã mạnh đến mức kỷ lục trong năm 2010: "Toàn cầu trường hối đoái doanh thu cao hơn 20% trong tháng tư năm 2010 hơn trong tháng tư năm 2007, với hàng ngày trung bình doanh thu của $4.0 nghìn tỷ so với $3.3 nghìn tỷ. Tăng được điều khiển bởi những 48% tăng doanh thu của chỗ giao dịch, đó đại diện cho 37% của trường ngoại hối doanh thu. Sự gia tăng doanh thu của ngoại hối khác cụ [bao gồm chủ yếu là hoán đổi và chiếm đa số ngoại hối hoạt động] đã khiêm tốn hơn, lúc 7%." Ngoài ra, lần đầu tiên, nhà đầu tư tài chính và các tổ chức chiếm phần lớn trong doanh thu hơn ngân hàng, có hoạt động kinh doanh vẫn khoảng không thay đổi kể từ năm 2004.

Các thành phần của doanh thu thực sự không thay đổi từ năm 2007, cắt ngang một sự thay đổi đó đã được lấy ra trong 10 năm trước đó. Đặc biệt, chia sẻ của tổng doanh thu chiếm bởi những cái được gọi là chính đồng tiền thực sự gia tăng trong năm 2010, từ 172% tới 175%. [Vì có hai đồng tiền trong mọi giao dịch, tổng khối lượng tiền để 200%]. Sự phát triển trong các G4 (đồng tiền Dollar châu âu, Pound Yên) đã khiêm tốn hơn, tuy nhiên, tăng từ 154% để 155%. Sự đảo ngược này có lẽ là do cuộc khủng hoảng tín dụng, mà lái xe (và trong thực tế, tiếp tục lái xe) các nhà đầu tư của thị trường tiền tệ và trở lại vào nơi trú ẩn an toàn tệ, cụ thể là những đồng Đô la, Yên, và Pound. Tuy nhiên, điều này lý thuyết là đi ngược lại bởi sự gia tăng đáng kể Euro hoạt động kinh doanh, mà chắc chắn không được hưởng lợi từ những xu hướng rủi ro.

Trong khi mới nổi tệ như một nhóm chiếm cho một phần nhỏ của tổng thể hoạt động nhất định cá nhân tệ quản lý để tăng của mình chia sẻ. Đồng Đô la Singapore hàn quốc Sẽ Mới, Lia thổ nhĩ kỳ, và Thực sự phù hợp với tất cả vào loại này. Vẫn khác tệ, như các hợp đồng và Ringgit Malaysia, cũng quản lý lợi nhuận ấn tượng nhưng tài khoản cho như một phần của khối lượng như là không đáng kể khi nhìn tổng thể hình. Những người đã hy vọng lớn hơn, tăng trưởng nên nhớ rằng đó là cuối cùng là một trò chơi số: lượng Ringgit nó xuất sắc là lấn át bởi số Đô la, vì vậy, bất kỳ lợi nhuận mà các Ringgit có thể bù rất ấn tượng. Ngoài ra, khi bạn nghĩ rằng tổng ngoại hối bánh cũng được tăng cường, danh nghĩa tăng âm lượng cho những đồng tiền thực sự là khá lớn.


Tiếp tục tìm kiếm năng suất trong tất cả các góc của thị trường tài chính là khả năng để mang về một số những mơ hồ hơn tệ vào gấp. "Trong sáu, tôi bắt đầu nhận được câu hỏi về Uruguay Việt nam, và những người khác," nói giành chiến Thắng Mỏng, cao cấp tệ chiến lược tại Brown Anh em Harriman ở New York...các nhà đầu tư thường hỏi Ông Mỏng câu hỏi về ít-quen thuộc tệ như những ukraina và rumani lếu." Trong cùng một điều, tuy nhiên, Ông Mỏng cảnh báo rằng quan tâm đến như vậy tệ là vẫn có thể thấp hơn ở 2007-2008, vì một lý do tốt. "Nó không giống như các Nhóm 10, hoặc thậm chí là nhiều chất lỏng thị trường tiền tệ đâu, nếu bạn quyết định bạn đã thực hiện một sai lầm, bạn có thể nhận ra."

Do thiếu tính thanh khoản và cao hơn lây lan, những mơ hồ tệ thật sự không thích hợp cho việc giao dịch. Tất nhiên, sẽ có một số ít các tổ chức và thậm chí là lẻ các nhà đầu tư đó muốn làm cho dài hạn cược vào những đồng tiền. Họ có biết được nhiều hơn của các rủi ro và ít nhạy cảm với các chi phí cao hơn, thấp hơn và tiện lợi. Đại đa số các thương nhân, tuy nhiên, khuấy của họ danh mục đầu tư hàng ngày, nếu không phải hàng trăm lần mỗi ngày. Một 10pip lây lan trên USD/KHÁCH (Đô/Peso Mexico) sẽ được coi là quá cao, hãy cho mình một 50 pip lây lan trên bất kỳ giao dịch liên quan đến các ukraina.

Trong ngắn, các ngành sẽ chiếm phần lớn khối lượng giao dịch trong tương lai, bất kể điều gì xảy ra với Euro. Đồng thời, điều đó sẽ không ngăn chặn một số ít được chọn mới nổi tiền tệ, như Yuan Trung quốc, Ấn độ, Rupee, Brazil Thực, và đồng Rúp nga từ ngày càng tăng của họ chia sẻ. Như thanh khoản tăng và suy giảm, lượng sẽ tăng, và tăng quan trọng sẽ trở nên tự mãn.

Có thể bạn quan tâm: