Các nhà đầu tư đổ vào quỹ tiền tệ

Khi tốc độ của USD giảm tốc rất nhiều nhà đầu tư đang tìm cách để lợi nhuận, đặc biệt trong những cách mà cung cấp hạn chế rủi ro. Một trong những chiếc xe đó đã được chứng minh là phổ biến và cả tương đối không có rủi ro là quỹ tiền tệ. Các quỹ này, mà thường có cấu trúc là lẫn nhau quỹ hay trao đổi tiền, đã phát triển chiến lược khác nhau để chuyển tiền biến động vào lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều tiền để có vẻ được gắn với JP Morgan USD chỉ số, và đã bị trừng phạt trong năm qua, với một quỹ xuống hơn 12% trong thời gian đó. Tuy nhiên, có một số vốn đầu tư trong giỏ của tệ, và chúng đã ở tình trạng khá tốt của muộn. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Mặc dù vẫn còn một mảnh nhỏ của các quỹ tài trường, tài sản của tinh khiết tệ mở quỹ Danh rose để $1.4 triệu đi vào tháng mười một.

Có thể bạn quan tâm: