ECB cảnh báo chống lại Euro đánh giá cao

"Lựa chọn của trận chiến," có vẻ là câu thần chú mà Jean-Claude bày tỏ lập trường, chủ Tịch của Ngân hàng Trung ương ("ECB"), đang sống bằng. Trong khi đồng Euro là từ từ tiến gần hơn đến mức kỷ lục lại các USD, bày tỏ lập trường phần lớn là nội dung để tập trung năng lượng của mình trên một khác nhau cằn nhằn tệ: Yên Nhật bản. Bày tỏ lập trường có gọi cụm từ "hai cách rủi ro" trong cảnh báo các nhà đầu tư để coi chừng nguy ngược của các Yên. Bày tỏ lập trường nhận ra rằng-Nhật bản EU lãi suất khác biệt, thể hiện thông qua các thương mại thực hiện, là trách nhiệm cho sự phân Euro-Yên đoái. Cuối cùng, nó vẫn còn chưa rõ ràng, cho dù các anh sẽ tiếp tục tự giới hạn hùng biện trong các chiến đấu để giữ Euro hay nó sẽ sử dụng thêm nặng tay chiến thuật. Forbes báo cáo:

"Chúng tôi tin rằng người Nhật nền kinh tế đang trên một con đường bền vững và đó giá hối đoái nên suy nghĩ rằng," bày tỏ lập trường cho biết.

Tìm hiểu Thêm: thứ bày tỏ lập trường nói thị trường tiền tệ, nên
nhận thức của 'hai cách rủi ro'

Có thể bạn quan tâm: