Phương đông giành chiến thắng vang dội

Trong một đáng ngạc nhiên phát triển, bóng đá anh billy best phương Đông, Thủ Tướng của Nhật bản, được áp đảo ủng hộ trong cuộc bầu cử cuối tuần qua. Phương đông đã gọi cho cuộc bầu cử sau giá của mình để tư nhân Bưu điện không thể vượt qua trong quốc Hội của Nhật bản, được rồi tan. Trong một chương trình của đoàn kết Nhật bản cử tri đã cho Đông sức mạnh để làm cho quét thay đổi chính trị và thực hiện cấu trúc cải cách kinh tế. Bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên, cuộc bầu cử trùng hợp với sự phát hành của một số dữ liệu kinh tế, mà chỉ Nhật bản là bây giờ phát triển ở một khỏe mạnh 3.3%. Nó có vẻ kinh tế Nhật bản là cuối cùng trên nền tảng vững chắc, mà chắc chắn là tín hiệu tốt cho Yên. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Các nhà đầu tư cũng hoan nghênh sửa đổi kinh tế số liệu đã được phát hành trên cùng một ngày, cho thấy rằng kinh tế trưởng hàng của 3.3%, hơn công bố trước đó, trong lần thứ hai quý.

Có thể bạn quan tâm: