Nhà Kinh Tế: Euro Chỉnh Không Thể Tránh Khỏi

Trong một nghiên cứu, hai nhà kinh tế từ Morgan Stanley dự đoán rằng sự châu âu sẽ sớm đến rơi xuống, thất bại trong nỗ lực của mình để đối thủ Đô-la là một khả thi dự trữ ngoại tệ. Họ quan sát thấy trong đầu của thế kỷ, đồng Euro đã được xem như là trò đùa về góc độ kinh tế. Kể từ lâu dài kinh tế cơ bản không thể đảo ngược bản thân mình chỉ trong một vài năm, họ lý luận rằng đồng Euro của tăng phải thay vào đó là một sản phẩm của tài chính (thủ đô chảy) xu hướng. Hơn nữa, như EU trở nên tiếp tục hợp, một sự cần thiết sẽ phát triển để đa dạng hóa vốn bên ngoài của anh, do đó đảo ngược những xu hướng của vài năm cuối của đa dạng hóa trong vòng EU. Thế Giới và Thư báo cáo:

Euro là giá quá cao, bởi vì các nhà đầu tư...thế giới đã được đa dạng hóa ra khỏi nhà của họ chợ ở cùng một thời gian như là nhà đầu tư châu Âu có phần đa dạng hóa trong nhà của họ thị trường.

Có thể bạn quan tâm: