Liên bang bản cáo trạng phao USD

Vào buổi chiều thứ sáu, Phó Tổng thống Dick Cheney của tham mưu Trưởng, Scooter, Anh đã chính thức bị truy tố cho vai trò của ông ấy trong phơi bày bản sắc của một đặc vụ CIA. Trong khi Em ngay lập tức từ chức của ông để bảo vệ chính quyền Bush từ bối rối hơn nữa, đủ thiệt hại đã được xử lý cho toàn vẹn của chính quyền. Tuy nhiên, ngoại hối thị trường phản ứng thuận lợi với những tin tức, gửi USD lên. Nó có vẻ tệ thương nhân đã vui mừng mà Phó Tổng thống mình đã được tha thứ, và họ rõ ràng cảm thấy tác động đến CHÚNG tôi, nền kinh tế sẽ không đáng kể. Tuy nhiên, nếu các cáo trạng đang truyền lại trong vài ngày tới, mong đợi USD để đảo ngược nhiên. Reuters ANH báo cáo:

"Đó là vẫn còn một phần của nghi ngờ về cho dù có thể có thêm chi phí của các quan chức Nhà Trắng...Cho những đồng đô la đó là kết quả tốt nhất với chỉ một bản cáo trạng của Anh," nói trưởng tiền chiến lược tại Scotia Vốn.

Có thể bạn quan tâm: