USD: những câu chuyện là Gì?

Gần đây tin tức báo cáo đã vẽ một hết sức ảm đạm hình ảnh của CHÚNG tôi nền kinh tế. Giá nhà đang rơi. Giá cổ phiếu cũng đang rơi, ở mức hàng năm của 20%. Trong khi đó, năng lượng và thực phẩm giá đang tăng lên, nhúng vào những gì ít mua tiêu dùng điện vẫn có thể yêu cầu. Bằng cách nào đó, như ngành công nghiệp báo cáo gần đây, đồng Đô-la đã được tổ chức riêng của mình. Lý do của họ là có một cuộc đấu tranh đang được tiến hành trong trường ngoại hối giữa năng suất và tăng trưởng. Một mặt là nhà đầu tư đang xu trên một Đô la vì lãi suất đó, đang đi xuống dưới, mặc dù đã bị thấp. Mặt khác, những nhà đầu tư người nghĩ rằng suất là tương đối không quan trọng, vì việc cắt giảm tỷ lệ là cần thiết để bờ lên nền kinh tế. Khi mức lãi suất không ủng hộ CHÚNG ta, những tăng trưởng kinh tế mà họ đang có ý định mang lại kể một câu chuyện khác nhau. Ngành công nghiệp báo cáo:

Vấn đề duy nhất với luận án này là 2 phần trăm tỷ lệ lãi suất hay 100bp là về thấp như các trường dự kiến Ăn sẽ đi. Nếu các ngân hàng buộc phải mất nhiều viết-off và CHÚNG tôi bị thoái hóa nền kinh tế hơn nữa, cục dự Trữ liên Bang có thể bị buộc phải đi bên dưới 1.00 phần trăm.

Có thể bạn quan tâm: