Ngoại hối Biến động Vẫn Cao

Với sự khởi đầu của khu vực châu âu khủng hoảng nợ này năm, biến động cấp độ trong hối (cũng như trong tài chính khác thị trường), tăng đến mức không nhìn thấy kể từ khi chiều cao của sự khủng hoảng tín dụng. Trong khi biến động đã giảm xuống một chút trong vài tháng qua, nó vẫn còn ở trên trung bình của nó trong năm, và đáng kể trên mức độ năm năm qua.

Các cành biến động đã được dễ dàng để hiểu được. Về cơ bản, khả năng của một định bởi một thành viên của liên minh châu âu hay thậm chí tồi tệ hơn, một cuộc chia tay của Euro lớn được tạo ra sự không chắc chắn trong những thị trường, thúc đẩy các dòng chảy của vốn từ khu vực và tài sản coi là nguy hiểm cho những người coi là nơi trú ẩn an toàn. Như ông có thể thấy trên biểu đồ dưới đây, xu hướng này đã bắt đầu đảo ngược bản thân, nhưng vẫn còn dễ bị đột ngột gai.


Trong khi cuộc khủng hoảng ở EU dường như đã (tạm thời) giải quyết, các nhà đầu tư rất hòa hợp với những khả năng đó, nó có thể bùng lên một lần nữa bất cứ lúc nào. Một thất bại bond vấn đề cao hơn so với dự báo thâm hụt ngân sách, chính trị bế tắc, lao động tấn công – tất cả tín hiệu một thất bại để giải quyết cuộc khủng hoảng, và chắc chắn sẽ kích hoạt một mới tiến triển trong biến động và bán ra trong tài sản rủi ro.

Cùng đi cho (không lường trước được) cuộc khủng hoảng ở các khu vực khác, ảnh hưởng đến các đồng tiền khác. Muses một nhà phân tích: "vào tuần Tới? Ai biết được. Một ứng cử viên mạnh mẽ là cho chuyến bay ra khỏi yên như các nhà đầu tư bắt đầu sợ hãi sẽ không có đủ cho nhu cầu trong nước núi của Nhật bản nợ và nước ngoài mua sẽ nhấn mạnh vào lượng cao hơn nhiều. Khác có thể được mà Thụy sĩ ngân hàng tiếp xúc với vỡ nợ đông Âu hộ gây ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng." Đừng quên về ANH và CHÚNG tôi, cả hai đều có khó đặt những suy thoái phía sau chúng, và có hàng nghìn Tỷ trong nợ đại diện cho thùng bột chờ nổ tung.

Nó sẽ được năm hay năm trước khi những tiềm ẩn cuộc khủng hoảng thậm chí còn bắt đầu biểu hiện bản thân, hãy để một mình đạt được một số loại giải quyết. Kết quả là, rất nhiều nhà phân tích dự đoán đó biến động sẽ vẫn cao cho tương lai: "Lớn và đột ngột trường tiền tệ di chuyển không nên đến như là một bất ngờ, bất cứ hướng...thị trường Cao hơn nên biến động theo dõi từ trên cao hơn biến động kinh tế vĩ mô. Tăng biến động kinh tế tăng sự không chắc chắn. Và không có câu hỏi kinh tế vĩ mô biến động đã tăng lên."

Ngoài ra, không có cách nào cho chính phủ cho Ngân hàng Trung ương để làm giảm bớt những cuộc khủng hoảng do "Trillema Tài chính Quốc tế." Greg ghi chú ông, Harvard kinh Tế giáo Sư giải thích rằng ưu tiên một sách độc lập tiền tệ và mở cửa thị trường vốn có nhiều nước để từ bỏ tỷ giá ổn định: "Bất kỳ người Mỹ có thể dễ dàng tư ở nước ngoài... ... và người nước ngoài đang phí để mua cổ phiếu và trái phiếu trao đổi trong nước. Hơn nữa, cục dự Trữ liên Bang bộ sách tiền tệ để cố gắng để duy trì việc làm đầy đủ và giá ổn định. Nhưng một quả quyết định này là biến động trong các giá trị của những đồng đô la trong những thị trường hối đoái." Trong khi đồng Euro đã loại bỏ biến động tỷ giữa các thành viên của khu vực châu âu, trong khi đó, không có gì mà fed có thể (hoặc mong muốn) làm gì để giảm thiểu biến động giữa các Euro và bên ngoài tệ.

Từ quan điểm của chiến lược ngoại hối, có một vài bài học có thể học được. Đầu tiên của tất cả các mang thương mại sẽ vẫn ngầm cho đến khi biến động trở về mức độ hấp dẫn hơn. Cho đến khi đó, những lợi ích từ kiếm một tích cực suất lây lan sẽ được bù đắp bởi khả năng của bất ngờ, nóng nảy mất giá tiền tệ. Thứ hai, tăng trưởng tệ – dù tự hào mạnh cơ – sẽ vẫn còn bị tổn thương đến bất ngờ từ chối. Điều đó không có nghĩa là họ nên tránh, đúng hơn là bạn nên chỉ đơn giản là được nhận thức được rằng sửa chữa nhỏ có thể dễ dàng trở thành nhiều tháng yếu đuối.

Có thể bạn quan tâm: