Nhà kinh tế Kêu gọi Á chấp nhận thu của USD

Cuối tuần, một cũng tôn trọng Nhật bản, kinh tế công khai kêu gọi các quốc gia châu Á để có hành động chung trong chấp nhận sự sụp đổ của USD chống lại mình tệ. Anh khuyến khích họ để chống lại sự cám dỗ để can thiệp vào trường ngoại hối, bởi vì như vậy có khả năng có thể gây ra sự bất ổn. Hầu hết các quốc gia châu Á sẽ mất hai mặt của USD tiếp tục giảm; nền kinh tế của họ sẽ bị do ít cạnh tranh xuất khẩu, và USD của họ bằng tiền dự trữ sẽ trở thành tương đối ít giá trị hơn. Tuy nhiên, nó có vẻ như hầu hết các nước này có thể chịu được một giảm 20% trong các USD, dù bất cứ tiêu cực ngắn hạn, bụi phóng xạ. The New York Times báo cáo:

"Nó sẽ rất khó khăn để đạt được phối hợp như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy Á phối hợp tại một số khu vực họ thường cạnh tranh, chẳng hạn, như khi Ấn độ, Trung quốc và trả giá cho nước ngoài năng lượng tài sản".

Có thể bạn quan tâm: