Refco khủng hoảng tác động USD

Refco, Inc. một trong số lớn nhất thế giới tương lai và tệ môi giới, bố ngày hôm qua rằng nó đã buộc phải đóng băng khách hàng rút tiền để tiếp tục hoạt động. Rõ ràng, Refco giữ quan trọng tuyệt USD vị trí trên danh nghĩa của một số khách hàng, mà nó quỹ qua khác accountholders' không sử dụng quỹ. Không rõ lý do, Refco đột nhiên trở nên không thể duy trì nó lề vị trí và đã đặt một lệnh cấm rút tiền để duy trì chất lỏng. Theo một số hối, này được đặt cấp áp lực trên USD, mà đã là 'quá căng thẳng.' Thông cáo báo chí, báo cáo:

Refco là lệnh cấm rút tiền khách hàng của mình, bị mắc kẹt trong cổ phần của dollar tài sản. Cùng lúc đó, các công ty riêng của vị trí đô-la trong tài sản có thể gặp rắc rối, và sự kết hợp làm dollar kinh doanh khó khăn hơn.

Có thể bạn quan tâm: