Nhật bản cãi nhau hơn sách tiền tệ

Đó là mong quý này sẽ wuppertal thứ tư liên tục tăng tăng trưởng kinh tế tại Nhật bản. Theo kinh tế không còn tin giảm phát hiện một mối đe dọa thực tế, hầu hết các nhà kinh tế đang dự đoán lõi lạm phát giá sẽ vượt có 5% trong năm nay. Nhật bản, trung tâm, ngân hàng đã phản ứng với những khách hàng tiềm năng của rising lạm phát bởi cho thấy sự gia tăng ngắn hạn lãi suất, mà đang 0%. Tại Nhật bản, tuy nhiên, thành lập chính trị đã chỉ cần càng nhiều kiểm soát trong thiết lập sách tiền tệ như Ngân hàng Trung ương. Trong trường hợp này, Nhật bản chính trị gia muốn chắc chắn rằng người Nhật nền kinh tế đang trên nền tảng vững chắc trước khi lãi suất đang leo. Giao dịch tiền tệ đã không trả lời thuận lợi cho một thời gian dài của kiếm tiền dễ dàng như là bằng chứng là những Yên tiếp tục từ chối. Các Tài chính Lần báo cáo:

[Một nhà kinh tế] tin vào năm lạm phát Nhật bản sắp biến tích cực, như sharp rơi vào giá cả điện thoại di động, điện mục và gạo một năm trước thả ra các chỉ số. Tuy nhiên, với sự bền vững của xu hướng này nghi ngờ, ông thấy giá còn lại xuống, hoặc rất gần, không cho tới tháng tư năm 2007 sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm: