Quý 1: Dollar Xuống 4%

Mặc dù quý đầu tiên của năm 2008 đã kết thúc vào Ngày 31, nó không phải là cho đến tuần trước, rằng Hàng dự Trữ liên Bang cuối cùng đã hoàn thành kiểm đếm tất cả các dữ liệu và phát hành của báo cáo buộc trên của đồng Đô-la. Trên cơ sở thương mại trọng, đồng Đô-la từ chối 4%, một con số tài khoản đó cho một con số khổng lồ 11%, giảm chống lại Yên Nhật và một 8%, giảm chống lại Euro. Theo Ăn phân tích của tháng là tương đối tốt với các đồng Đô la, như thương nhân vẫn không chắc chắn như thế nào đến các tín dụng khủng hoảng sẽ ảnh hưởng đến CHÚNG tôi nền kinh tế. Một làn sóng dữ liệu tiêu cực trong 4 đến 6 tuần gửi đồng Đô la xoắn ốc xuống, mặc dù nó hồi phục vào cuối Tháng, như là Ăn di chuyển để xây dựng thanh khoản trong trường tài chính. Ăn cũng nói rằng, nó không can thiệp trong thị trường tiền tệ trong quý đầu tiên, đặt vững để lại tin đồn ngược lại. Forbes báo cáo:

Đã có liên tục cuộc thảo luận trong những thị trường của một phối hợp ngoại hối sự can thiệp của G-3 ngân hàng trung ương, nhưng Ăn báo cáo xác nhận chính thức thị trường những gì đã nhận ra.

Có thể bạn quan tâm: