Trung quốc tăng tỷ lệ lãi suất

Trung quốc bắt đầu tư bất ngờ cuối tuần trước, khi nó lớn lên lãi suất của mình lần đầu tiên trong năm, để 5.85%. Ngân hàng nước ngoài hoan nghênh các di chuyển như biểu tượng của Trung quốc nỗ lực lớn hơn để cho phép trường lực lượng để chơi một vai trò lớn hơn trong nền kinh tế. Trung quốc phải cẩn thận hơn, tuy nhiên, như Yuan-USD peg bị buộc khả năng của mình để tiến hành tệ. Nếu Trung hoa của Ngân hàng Trung ương muốn nâng giá thêm (kiềm chế trong sự phát triển, và lạm phát), nó có thể đã để cho nhân dân Tệ để đánh giá cao xuống một tốc độ nhanh hơn, như vậy là không phải mời một dòng vốn đầu cơ. Reuters báo cáo:

Các quan chức MỸ sẽ xem xét tất cả các bước Trung quốc đã được thực hiện để trang bị lại nền kinh tế khi đánh giá các quốc gia trong một nửa năm báo cáo cho dù MỸ đối tác thương mại thao tác tỷ giá để có được không công bằng thương mại lợi thế.

Có thể bạn quan tâm: