Trung quốc ngoại Hối của cánh Tay Bắt đầu Tư

Trung quốc là Ngân hàng Trung ương gần đây làm sóng trong trường ngoại hối khi nó tạo ra một số nước tổ chức buộc tội đầu tư một phần của Trung quốc 1,2 nghìn Tỷ usd trong hối dự trữ. Ít ỏi thêm thông tin đã được phát hành cho đến tuần trước, khi nó đã được tiết lộ rằng lớn đầu tiên đầu tư sẽ được 3 Tỷ đô cổ phần trong Công Nhận, đó là kế hoạch ban Đầu, cung Cấp. Trong khi nó phải được rõ ràng rằng Trung quốc tham gia kế hoạch của mình để đa dạng hóa dự trữ nghiêm túc, những tin tức nên đến như là một phần cứu trợ đến Dollar Bò, bởi vì, trong trường hợp này, đa dạng hóa sẽ không liên quan đến việc bán USD.

Tìm hiểu Thêm: Cảnh chi tiết nổi như Trung quốc
mất $3 tỷ cổ phần

Có thể bạn quan tâm: