ECB lá lãi suất không thay đổi

Tại cuộc họp gần nhất châu Âu Ngân hàng Trung ương (ECB) bầu để duy trì lãi suất xuống mức hiện tại. Trong khi thiếu thắt chặt không nên đến như là một ngạc nhiên cho bất cứ ai, Euro bò đang chắn sẽ quay cuồng, như một gia tăng tỷ lệ lãi suất sẽ thu hẹp sự khác biệt giữa anh và phần còn lại của thế giới, và có khả năng phấn chấn Euro trong quá trình. Tuy nhiên, Jean bày tỏ lập trường, chủ Tịch của fed ám chỉ tới khả năng tăng tốc tại các ngân hàng tiếp theo của cuộc họp, vào Tháng ba. Ông trích dẫn kinh tế quay vòng trong một số của các anh lớn nhất của nền kinh tế, do một sự đột biến ở xuất khẩu. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Gần đây dữ liệu từ các 12 quốc gia tệ euro khu vực đã được xác nhận danh dự báo được thực hiện bởi fed và trung quốc gia ngân hàng, nghĩa là một trường hợp cho dần dần thắt chặt tệ chính sách vẫn còn. Nhiều nhà kinh tế mong đợi fed để tăng giá dần dần đến 3% vào cuối năm 2006.

Có thể bạn quan tâm: