Đồng Đô la yếu không giúp cân bằng thương mại

CHÚNG ta thương mại thâm hụt được mở rộng, bất chấp sự suy yếu của USD. Về lý thuyết, một đồng đô la yếu hơn cần làm cho CHÚNG ta hoá và dịch vụ hấp dẫn hơn với người tiêu dùng nước ngoài. Hơn nữa, ngoại giao hàng hóa và dịch vụ nên trở nên đắt hơn. Cựu đã chứng minh sự thật, như người Mỹ xuất khẩu đã tăng. Tuy nhiên, ngoại doanh nghiệp đã phản ứng lại ngày càng thuận lợi tỷ giá bằng giảm giá của họ, như vậy là không để bị mất thị trường chia sẻ. Có hai yếu tố trong cán cân thương mại - xuất nhập khẩu. Và khẩu đã không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của chậm lại, là sự bùng nổ nền kinh tế mĩ đã để lại Mỹ, người tiêu dùng thêm nhập dùng một lần, mà họ đã sử dụng để nhập thêm nước ngoài sản phẩm. Hơn nữa, người Trung quốc Yuan là cố định để đô-la vì một đồng đô la yếu hơn không có tác dụng gì nào về người MỸ Trung quốc thâm hụt thương mại mà phát triển hơn mỗi ngày. Thế Giới hòa Bình Herald báo cáo:

Với những đồng đô la giảm, nó đang mong đợi điều đó xuất khẩu sẽ tăng. Họ không phải, và một phần của vấn đề là các công ty MỸ đang tăng giá chứ không phải đi ra ngoài để nhận trường chia sẻ. Đó là một đoạn ngắn hạn tối đa hóa lợi nhuận triết lý đó sẽ không phải rời khỏi đất nước hay các công ty trong nhiều hình dạng tốt hơn so với trước khi dollar suy giảm.

Có thể bạn quan tâm: