Tệ thương nhân trừng phạt Đô-la New Zealand

Thúc đẩy bởi thuận lợi lãi suất, tệ thương nhân có giá thầu giá trị của New Zealand Đô la 20 năm cao trong thương mại cân nhắc điều khoản. Tuần này, tuy nhiên, USD là một xử lý một cú đánh lớn, như tiêu Chuẩn và Nghèo khó của bố mà New Zealand có thể không còn duy trì nó, thâm hụt tài khoản đó đang đến gần 8% của chính phủ. Ngoài ra, các Ngân hàng Trung ương của New Zealand công bố kết thúc của nó, chính sách của tệ thắt chặt. Nếu MỸ, châu Âu, và Canada tiếp tục tăng tỷ lệ lãi suất, New Zealand lãi suất khác biệt sẽ trở nên kém hấp dẫn. Như cũ nói đi, 'điều gì đến phải đến.' Các Tài chính Lần báo cáo:

Đồng đô la Úc rơi xuống 0.7 phần trăm đến Một$2.3169 chống lại sterling như mềm GDP dữ liệu tăng cường một nhận thức rằng Úc giá cũng đã lên đến đỉnh điểm.

Có thể bạn quan tâm: