Nhẹ thư Giãn trong Yên Thực hiện thương Mại

Cuối tuần, chứng kiến một bất ngờ thư giãn trong yên mang thương mại như một trường toàn cầu thoái ảnh hưởng đến tình cảm đầu tư đối với rủi ro. Biến động được những chỉ thị lực lượng nghiêm trọng có thể đối mặt tại sự sụp đổ những thực hiện thương mại, và cuối tuần sản xuất quan trọng biến động. Tất cả của thế giới chuyên ngành đã chống lại Yên, cụ thể là người New Zealand Kiwi, mà rơi 7,5%. Kiwi, bạn có thể nhớ lại, đã là một trong những đồng tiền chính trên kia của thương mại thực hiện, do của nó lãi suất cao. Tuy nhiên, các nhà phân tích không muốn công bố một cách hoàn toàn kết thúc để thực hiện thương mại, thích phải chờ đợi và xem làm thế nào ổn định thế giới thị trường vốn xuất hiện trong
vài tuần tới. Các Tài chính Lần báo cáo:

Sóng của giảm rủi ro cũng nhắc nhở các nhà đầu tư để có lợi nhuận ở Úc và New Zealand đô la, mà đã tăng năm nay từ trung tâm, ngân hàng tín dụng thắt chặt hay mong đợi của thêm thắt chặt tới.

Tìm hiểu Thêm: Yên trúng 3 tháng với euro

Có thể bạn quan tâm: