Đôla Tiếp tục đánh giá Cao

Canada của nền kinh tế phát triển ở 3.8% trong năm 2005 Quý 3, đánh dấu của mình nhanh nhất khu phố của sự phát triển trong hơn một năm. Nền kinh tế Canada trong lịch sử đã được dẫn dắt bởi xuất khẩu của hàng hóa. Trong này mới nhất quý, tuy nhiên, bán dữ liệu cho thấy người tiêu dùng đã bắt đầu chọn một số chùng trong nền kinh tế. Như là một kết quả của Canada Trung tâm, Ngân hàng đã ám chỉ rằng nó sẽ nâng cao hơn nữa ngắn hạn lãi suất từ cấp độ hiện tại của 3%. Nhà chiến lược tiền tệ sẽ có khả năng vẫn lạc trên đồng Đô la Canada, như mong là nền kinh tế của nó vẫn tiếp tục kêu và sự khác biệt giữa người Canada, và CHÚNG tôi lãi suất tiếp tục thu hẹp. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Sản lượng tỷ lệ lãi suất tương lai chỉ thương nhân mong đợi ngân hàng trung ương sẽ nâng cao nó chuẩn đánh giá một quý điểm phần trăm...vào ngày. 6 và Jan. 24. Năng suất trên Hành quân lai hợp đồng đã được 3.86 phần trăm, về cao nhất năm nay.

Có thể bạn quan tâm: