USD bắt Chước Vàng

Đầu tư khôn ngoan đã lâu vàng đó được sử dụng để hedge (Đô la) lạm phát; trong lịch sử, hai mặt hàng có xu hướng thương mại tỷ lệ nghịch với nhau. Trong tháng qua, mối quan hệ này dường như đã bị phá vỡ. Như các tín dụng khủng hoảng đã bước vào một giai đoạn quan trọng, nhà đầu tư đã đến để xem cả những đồng Đô la và vàng là nơi trú ẩn an toàn ở một biển của sự không chắc chắn. Để xây dựng những đồng Đô la được mua chủ yếu để trả nợ, cùng với các khoản tiền đầu tư trong rủi ro thấp thấp trở lại xe. Vàng, lần lượt, là một hình thức của bảo hiểm, như một "giảm phát ngược lại" trong trường hợp cược vào những đồng Đô la bỏ lỡ đánh dấu. Trong ngắn Euro và Vàng là không còn bạn bè. BullionVault báo cáo:

"The new động trong rủi ro bây giờ có nghĩa là khi những mức USD đi lên rồi thương nhân phải bán vàng của họ – kể từ một cao hơn Euro ngụ ý rủi ro thấp hơn trong toàn bộ thị trường và do đó ít cần phải kho báu vàng đồ."

Có thể bạn quan tâm: