G7 Họp có thể gây ra Yên để đánh giá cao

Trong khi nền kinh tế của nó mở rộng, nó tệ chìm. Đây là những câu hỏi hóc búa hiện xác định Nhật bản. Tại thời điểm này, nó là điều hiển nhiên rằng điểm yếu trong Yên Nhật có thể được gần như hoàn toàn do lãi suất thấp đó đã thúc đẩy vô số các thương nhân để mượn ở yên và đầu tư vào lãi suất cao hơn tiền tệ, như là một phần của một thương mại thực hiện chiến lược. Nó dường như Nhật bản, hoặc là không chắc chắn rằng nền kinh tế của nó có thể chịu được một tốc độ đi bộ-đó sẽ nâng cao nó tệ-hoặc chỉ đơn giản là không muốn mất một cơ hội như vậy, khi một giá rẻ tiền tệ đã thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu. Trong bất kỳ trường hợp nào, G7 sẽ chính thức lấy các vấn đề tại một cuộc họp tháng tiếp theo phản ứng để tăng nước ngoài những lời chỉ trích mà Nhật bản là giả tạo giữ Yên xuống. Các Tài chính Lần báo cáo:

"Phụ nữ" mối quan tâm hơn yên điểm yếu có thể thực sự có thể phản ánh pháp và ý quan tâm và với Angela Thủ tướng đức, chơi xuống lo lắng hơn euro sức mạnh, "G7 yếu tố" có thể không cuối cùng.

Có thể bạn quan tâm: