Tệ Chiến tranh Sẽ kết Thúc trong nước Mắt

Các "tệ chiến tranh" đang nóng lên, và tất cả các bên đang ghim hy vọng của họ G20 hội nghị thượng đỉnh ở Hàn quốc. Tuy nhiên, điều này là lý do để tin rằng cuộc họp sẽ không đạt được gì trong vấn đề này, và đó chu kỳ của "ăn xin người hàng Xóm" tệ phá sẽ tiếp tục.

Đã có một số tiến triển kể từ khi tôi tích cuối cùng của cuộc chiến tiền tệ. Trước hết, thêm Ngân hàng Trung ương (và do đó, tệ hơn) đang bị ảnh hưởng. Trong tuần vừa qua, Argentina cam kết để có thể tiếp tục của mình can thiệp vào năm 2011, trong khi đài Loan, và Ấn độ trong số khác ít nổi bật nước – có ám chỉ tới sắp xảy ra sự tham gia.

Của ý nghĩa lớn hơn đã được chính thức mở rộng của Fed nới lỏng định Lượng chương Trình (QE2), mà tại 600 triệu đô, sẽ lùn các nỗ lực của tất cả các Ngân hàng Trung ương khác. Trong thực tế, nó là mỉa mai đó Fed là chỉ có Ngân hàng Trung ương mà không thấy nó nới lỏng tiền tệ như một hình thức của tệ can thiệp khi bạn xem xét tác động của nó trên đồng Đô la và của nó (vô ý?) vai trò "tăng cường tệ chiến tranh." Theo các quan chức Trung quốc, "tiếp tục và mạnh mẽ đô la MỸ khấu gần đây đã dẫn nước cả Hàn quốc và Thái lan can thiệp trong thị trường tiền tệ," khi Nhật bản Chính phủ mới đây đã bị buộc tội MỸ, theo đuổi một "yếu đô-la mật."

Như bây giờ, không có dấu hiệu rằng nước công nghiệp khác sẽ theo, mặc dù cho những lo ngại rằng QE2 "vào cuối ngày nào có thể làm giảm sự phục hồi của khu vực châu âu," tôi nghĩ đây là quá sớm để bất cứ điều gì. Trong khi các Ngân hàng của Nhật bản, tương tự như vậy đã ở ngoài thị trường kể từ khi nó lớn can thiệp vào tháng mười, bộ Trưởng Tài chính Thần Noda vừa mới tuyên bố rằng, "tôi nghĩ [Yên của] di chuyển hôm qua đã có một chút một chiều. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những di chuyển rất quan tâm."

Khi chiến tranh đạt đến đỉnh cao của các loại tất cả mọi người đang nín thở chờ đợi để xem điều gì sẽ đi ra khỏi G20 hội nghị thượng Đỉnh. Rất tiếc, G20 không đạt được bất cứ điều gì thực chất vào tháng cuối cùng của cuộc Họp các bộ Trưởng Tài chính và Ngân hàng Trung ương thống Đốc, và có rất ít lý do để tin rằng cuộc họp tháng này sẽ được bất kỳ khác nhau.

Ngoài ra, G20 không phải là một quy luật cơ thể đưa như WTO hoặc IMF và nó không có nghĩa thẩm quyền để ngăn chặn các quốc gia tham gia từ giảm giá trị của đồng tiền. Hội nghị tổ chức Hàn quốc đã yếu ớt chỉ ra rằng khi " 'không Có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý'...cuộc thảo luận trong nước G20 sẽ sản xuất 'một ngang-áp lực loại tác dụng trên những quốc gia này' vi phạm thỏa thuận." Không đề cập đến mà G20 sẽ không có tác dụng đồng Đô la yếu hay trên giá thấp RMB, cả hai đều là ở gốc của tệ chiến tranh.

Nó thực sự chỉ là mơ tưởng rằng nước sẽ đến với các giác quan của mình, và nhận ra rằng tiền là sự mất giá tự đánh bại. Cuối cùng, điều duy nhất mà sẽ ngăn chúng lại từ can thiệp được chấp nhận sự vô ích của nó: "lịch sử của vốn điều khiển được mà họ không làm việc trong việc kiểm soát giá hối đoái." Lần này sẽ chứng minh được không khác nhau, "đặc biệt là với các ngân hàng đã nói để được cung cấp dẫn sản phẩm để có được xung quanh thuế mới." Ngoại lệ duy nhất là Trung quốc, mà chỉ có thể để ngăn chặn sự nổi lên của RMB vì kiểm soát chặt chẽ để đối phó với dòng vốn.

Trong đoạn ngắn, "bức tường tiền" đó là đổ vào thị trường đại diện cho một nền kinh tế quân quá lớn để được phản bằng cách cá nhân Ngân hàng Trung ương. Những lợi nhuận được cung cấp bởi đầu tư mới nổi ở thị trường (thậm chí bỏ qua sự đánh giá tiền tệ) đang lớn hơn nhiều so với trong các nước công nghiệp đó, các nhà đầu tư sẽ không nản chí, và sẽ chỉ làm việc chăm chỉ hơn để tìm cách xung quanh họ. Trớ trêu thay, đến mức mà điều khiển làm hạn chế nguồn cung thủ đô và tăng trở về, họ có thể sẽ lái thêm dòng vốn. Thành công hơn họ được nữa, họ sẽ thất bại. Và đó là một cái gì đó mà không có tiền mới thỏa thuận có thể thay đổi.

Có thể bạn quan tâm: