New Zealand Dollar gắn với trái phiếu

Cho năm, New Zealand đã nhà để lãi suất cao nhất trong lần đầu tiên trên thế giới. Theo đó, nó đã rất khó khăn chút tài trợ lớn thâm hụt ngân sách, như người nước ngoài có được tất cả đều quá háo hức muốn kiếm được lợi nhuận cao cho vay tiền. Tuy nhiên, chính phủ đã trở nên ngày càng quan tâm rằng nó có thể phát hành nợ quá nhiều cảnh báo chính phủ Nhật bản đó nữa cấp có thể đe dọa sự ổn định của New Zealand Đô-la. Về cơ bản, các trái phiếu đã tăng đáng kể tiền của New Zealand tệ lưu thông, có thể dẫn đến lạm phát. Nếu luật pháp của sức mua tương đương giữ đồng Đô la New Zealand sẽ di chuyển theo hướng ngược lại như giá. Virus sẽ Tin tức báo cáo Hạn chế:

Kiwi là 'gần đến đầu của hầu hết mọi người là danh sách mọi thứ để bán đây năm' với lãi suất dự kiến đến mùa thu.

Có thể bạn quan tâm: