Hàng trung ương, thất nghiệp Cân nhắc về Dollar

Trong tương lai, ngày này có thể nhìn lại là quan trọng trong cuộc chiến giữa đồng Đô la và Euro đó hiện đang được tiến hành. Tháng trước đã bị tương đối tốt với các đồng Đô la, mà đã dần dần vuốt của nó đường trở về từ một hồ sơ thấp chống lại Euro. Sau đó đến ngày hôm qua, khi Jean-Claude bày tỏ lập trường, lãnh đạo của các Ngân hàng Trung ương ngạc nhiên, các nhà đầu tư khi anh công bố đó không chỉ sẽ fed không được giá cắt, nhưng trên thực tế, nó có thể đi lang thang cho họ. Nếu đủ các thành viên của Ngân hàng Trung ương trở thành thuyết phục rằng lạm phát là không để giảm đi, tỷ lệ đi lang thang có thể đi càng sớm càng tháng tiếp theo. Hôm nay, những đấu loại trực tiếp đấm được giao, khi CHÚNG tôi tỉ lệ thất nghiệp đứng ở 5.5%. Không, không đáng kể của chính nó, những gì đã gây sốc nhất là quan trọng chỉ thị đã tăng trở có 5% từ lần cuối tháng, lớn nhất của nó tăng hơn một thập kỷ. Reuters báo cáo:

Mà nên làm suy yếu các đô-la của khách hàng tiềm năng..."tập trung vào Các tỉ lệ thất nghiệp, vì nó là rõ ràng là bắt kịp với các làm mềm trong bảng lương con số...và đó là những gì các thị trường phản ứng lại."

CB,

Có thể bạn quan tâm: