Hơn tín hiệu khác lãi suất

Trong một bài phát biểu, Ben Hơn, chủ Tịch của CHÚNG tôi Hàng dự Trữ liên Bang chỉ định Ăn sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ lãi suất ở gần hạn để kiềm chế lạm phát. Lời nói của ông đã được hỗ trợ bằng cách dữ liệu giá sản xuất, được phát hành trước đó, trong ngày. Các dữ liệu cho rằng giá của nguyên liệu là gia tăng, và do đó, nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ bổ sung đánh giá tăng vọt. Cho dollar bò, thông báo này được cung cấp một vận may bất ngờ khi USD đã trở thành phụ thuộc vào một tỷ lệ lãi suất khác biệt để duy trì CHÚNG tôi tài chính. The Wall Street Tạp chí báo cáo:

Trong buổi sáng New York, đồng đô la...hồi phục khi thị trường yếu tố rằng, cốt lõi, tỷ lệ đó không ổn định và thực phẩm giá năng lượng, rose hơn mong đợi. Nó leo lên 0.3%, cũng ở trên 0.1% rằng các nhà kinh tế đã dự đoán.

Có thể bạn quan tâm: