Hơi thấp ổ mang thương mại

2006 là một hỗn loạn năm, như nhiều người lớn của thế giới tệ rơi ra khỏi synch, tăng hoặc rơi nhiều như 15%. Dù sao, biến động ngụ ý (đó có thể được tính toán gián tiếp từ tệ lựa chọn), đã nhiều năm thấp. Các nhà phân tích phải do hiện tượng này để cải thiện thông tin liên lạc của Ngân hàng Trung ương, tăng đáng kể lý kinh doanh sách và một tương đối ổn định nền kinh tế toàn cầu. Như là một kết quả thực hiện thương mại đã bất chấp danh dự đoán của các chuyên gia (bao gồm cả phóng viên của bạn) bởi còn lại phổ biến. Các nhà đầu tư để có thể tiếp tục mượn ở Yên và Franc (với lãi suất 25% và 2% tương ứng) và đầu tư vào lãi suất cao hơn tiền tệ. Nếu tiền tệ hiện tại khung vẫn còn ở chỗ này phải là một lợi chiến lược. Tuy nhiên, vận may là mất một cách nhanh chóng như họ đang thực hiện, Reuters báo cáo:

Bên kia là bất kỳ có thể tăng nhanh chóng bị xói mòn bởi một cuộc mít trong những đồng tiền tài trợ — một cái gì đó mà là ít có khả năng xảy ra ở trường nơi biến động thấp.

Có thể bạn quan tâm: