Bắc Triều tiên nặng trên Yên

Cuối tuần này, Bắc Triều tiên xác nhận rằng nó đã thực sự tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ngoại hối thị trường phản ứng bằng cách thất bại thảm hại Yên Nhật bản, không có lý do cụ thể khác hơn là sự gần gũi của Nhật bản đến Bắc Triều tiên. Nó là rõ ràng rằng Bắc triều tiên, ngoại giao khủng hoảng sẽ không gây bất kỳ hiệu ứng tích cực, trên nền kinh tế Nhật bản. Tuy nhiên, như thường là trường hợp thị trường cần một cái gì để thương mại, và tìm một chính trị khủng hoảng sẽ cung cấp các động lực để đưa các Yên Nhật thấp hơn so với USD. Ngoại hối TRUYỀN hình báo cáo:

"Là bất cứ nơi nào gần triều tiên, cuối tuần này không phải là một cái gì đó trên thị trường ngoại hối thích – yên là những trong tình huống đó."

Có thể bạn quan tâm: