Hàn quốc Sẽ vẫn còn ổn trong thức của hạt nhân, kiểm tra

Tuần trước, Bắc Triều tiên bắt toàn thế giới thừa nhận rằng nó đã bất chấp quốc tế cảnh báo và thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Như là chính trị, nhà chiến lược tạo ra ngoại giao phương án dự phòng kịch bản giao dịch tiền tệ đánh giá tiềm năng tác động đến trường ngoại hối. Nhiều thương nhân dự kiến nhà đầu tư sẽ bắt đầu thay đổi vốn của Hàn quốc, vì sợ rằng Bắc triều chính trị khủng hoảng sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế của mình, hàng xóm phía nam. Tuy nhiên, không có vốn chuyến bay thành hiện thực, và hàn quốc sẽ là phần lớn tha từ khấu. Các JooAng Nhiều báo cáo:

"Đã có một mối quan tâm...trong thị trường tiền tệ, đặc biệt, nhưng trường tâm lý ổn định nhanh hơn dự kiến nhờ vào một dự trữ ngoại hối và khả năng để quản lý rủi ro," trung tâm, ngân hàng đã nói hôm qua.

Có thể bạn quan tâm: