Lạm phát, có thể lái xe ANH lãi suất

Bảng ANH đã đứng trong ảo song song với Euro, như là cả các loại tiền tệ đã ổn định đánh giá cao đối với USD. Bảng ANH đã sẵn sàng để đột phá, tuy nhiên, do tương đối cao lạm phát. Lạm phát, và chính nó sẽ về lý thuyết, được mong đợi sẽ làm xói mòn sức mua và do đó dẫn đến việc mất giá tiền tệ. Trong trường hợp này, ngược lại, sẽ có thể có được, như là sản phẩm phụ của lạm phát, có khả năng sẽ được tăng tốc bởi ANH Ngân hàng Trung ương để theo kịp với mức giá. Di chuyển sẽ mang lại cho các ngắn hạn của ANH đánh giá 5%, ngay dưới CHÚNG ta liên Bang Tiền Lệ. Virus sẽ Tin tức báo cáo:

"Với người tiêu dùng giá lạm phát bất ngờ di chuyển trở lại trong ngày và lạm phát tăng, một tỷ lệ lãi suất đi lang thang trong ngày vẫn còn rất nhiều trên thẻ bài."

Có thể bạn quan tâm: