Biến động ở ngoại hối thị Trường đang Tăng lên

John Taylor là người đứng đầu của lớn nhất thế giới tiền quỹ nước Ngoài Quốc tế, trao Đổi khái Niệm. Theo đó, khi ông nói về đồng tiền mọi người sẽ lắng nghe. Một cuộc phỏng vấn với thông cáo báo chí, Taylor ý rằng biến động đã tăng trong trường ngoại hối. Trung bình, đồng Đô la là dao động 46% hơn so với cái gọi là đồng tiền lớn và 23% hơn mới nổi tiền tệ, so với năm 2007. Tuy nhiên, điều này biến động phần lớn là ngẫu nhiên - có lẽ như là một kết quả của việc tăng tính thanh khoản - có nghĩa là không hiệu quả trong những thị trường đang trở nên khó khăn hơn để khai thác và lợi nhuận từ. Một trong quỹ lớn nhất của cược là chống lại những đồng Đô la MỸ, đặc biệt so với đồng Euro. Taylor là lý do cho cược này là sắc và là cơ bản hơn so với kỹ thuật, mà là đáng ngạc nhiên cho mình quỹ của chính chiến lược kinh doanh. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Những dự đoán là một phần dựa trên mình biểu đồ của sự bất động sản MỸ chu kỳ, mà ông ta nói có một ảnh hưởng lớn trên đồng đô la và sẽ tiếp tục điểm nam cho tới vài năm, kéo xuống các loại tiền tệ với nó. Ông cũng nói giá của một thùng dầu thô có thể đạt được $250 năm 2011, tiếp tục làm xói mòn sức mạnh của nền kinh tế MỸ và các đồng đô la.

Có thể bạn quan tâm: