USD sức mạnh do quỹ

Của thế giới, 16 đồng tiền lớn, đồng Đô la New Zealand (USD) đã từng là diễn viên giỏi nhất trong vài tháng qua, có đánh giá cao 10% kể từ tháng bảy. Sức mạnh của Kiwi có bối rối ngân hàng trung ương, người đã không thể nối tệ tăng giá của bất kỳ kinh tế, kỹ thuật số. Họ chỉ là lời giải thích các quỹ có chất đống vào Kiwi, để tìm kiếm một tương đối ổn định trở lại. Các quỹ đầu tư sẽ sử dụng những thực hiện kỹ thuật thương mại để ngắn thấp đồng tiền lãi suất và sử dụng tiền để mua New Zealand nợ ngắn hạn, mà là hiện năng suất 7 giờ 25 phút%. Tuy nhiên, các Ngân hàng Trung ương kêu gọi thận trọng, nhấn mạnh rằng Kiwi có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Thông cáo báo chí, báo cáo:

"Giả định chắc chắn của Ngân hàng dự Trữ và tôi chia sẻ là xu hướng trung hạn ở New Zealand dollar là xuống."

Có thể bạn quan tâm: