Đông Âu Cản bởi Tệ bất Ổn

Cuộc khủng hoảng tín dụng tiếp tục chính xác một sự hủy hoại đối với nền kinh tế của Đông, châu Âu, và vốn chuyến bay đã gây ra khu vực của đồng tiền để giảm mạnh chóng. Điều này đã khiến tranh ở nước chẳng hạn như, ba Lan Hòa và Cuba – để một vài tên - là để cho dù ảnh hưởng của khủng hoảng sẽ có được như vậy cùn họ đã được thông qua các Euro. Trong khi chắc chắn Euro hội viên sẽ tha cho họ từ tệ bất ổn, nó sẽ không có nhất thiết phải hỗ trợ tài chính và ổn định kinh tế, như Ý, Tây ban nha, và hy Lạp đã học được một cách khó khăn. Bất kể cho dù các nước Đông Âu là chính trị sẵn sàng để cam kết với Euro (tự nghi ngờ), cuộc tranh luận này là phần lớn là tranh luận, kể từ khi cuộc khủng hoảng tín dụng có tất cả, nhưng loại bỏ khả năng của họ để đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong ngắn hạn. The New York Times báo cáo:

Baltic kỳ muốn tham gia càng nhanh càng tốt, nhưng của nền kinh tế đang mắc rất nhiều rằng nó sẽ không thể để đáp ứng những tiêu chuẩn đó, trong số những thứ khác, quy định rằng thâm hụt ngân sách nên dưới 3 phần trăm của tổng sản.

Có thể bạn quan tâm: