Một sự chậm Trễ trong RMB đánh Giá cao

Trong suốt năm 2010, tôi đã liên tục báo cáo về việc rõ ràng tất yếu của người Trung quốc Yuan đánh giá cao. Rằng tệ vẫn cố định chắc chắn ở nơi chống lại Dollar là một ước không chỉ không thể tiên đoán của hối, mà còn để doggedness của các quan chức Trung quốc. Nó dường như là của Trung quốc, hoạch định chính sách, đã tất cả, nhưng thiết lập trong ngày để cho phép tiền để tiếp tục lên đường (đánh giá cao của nó đã bị chặn lại trong năm 2008). Nếu bất cứ điều gì, trường hợp cho sự đánh giá cao là mạnh mẽ hơn so với nó, được rồi. Trung hoa của nền kinh tế phát triển bởi một lá 11.9% trong quý đầu tiên. Các song phương thặng dư mậu dịch với CHÚNG tôi đã mở rộng trên cơ sở của mạnh mẽ xuất phát triển. Lạm phát đã phát nổ, và đó là một tài sản mà không chịu, mát mẻ. Cho phép RMB để đánh giá cao sẽ mát của Trung quốc tế, và có lẽ là tạo ra một chừng mực trong lạm phát. Trong ngắn hạn, nó sẽ dẫn đến một chút mở rộng trong thặng dư mậu dịch (kể từ giá sẽ tăng, nhưng số lượng vẫn không thay đổi) nhưng đây cũng vừa qua trung hạn. Tách từ Dollar cũng sẽ cho phép Trung quốc để theo đuổi một linh hoạt hơn sách tiền tệ, trong trường hợp này, đó có nghĩa là tăng tỷ lệ lãi suất để làm mát những tài sản, cũng như nền kinh tế tại lớn. Như là ngân Khố Timothy Geithner mình đã nói, " Đó là ở Trung quốc quan tâm đến để di chuyển.' "Trong cùng một bài phát biểu, bộ Trưởng Geithner thừa nhận rằng Trung quốc thì vẫn kéo nó gót:" 'tôi không biết nếu chúng ta đang ở thời điểm mà chúng ta sẽ xem có ý nghĩa tiến bộ trong ngắn hạn.' "Này, ý niệm mơ hồ đã được xác nhận bởi Bộ Ngoại giao Trung quốc, "Trung quốc sẽ cải cách trao đổi tỷ lệ chế dựa trên sự phát triển trong các nền kinh tế thế giới và hoạt động kinh tế." Trung quốc Tịch Hồ cẩm Đào, trong khi đó, có cá nhân cam kết để đến thăm một phái đoàn từ Bang Phận "tiếp tục cải của đất nước mình là trao đổi tỷ lệ chế độ." Đây không phải làm nhiều để làm dịu nhà lập pháp Mỹ, người mà đang bị khinh thường bởi cả hai bên. Trong khi Trung quốc irks Hội bằng cách từ chối để điều chỉnh các RMB, các ngân Khố là cũng khó chịu, nó bởi hai từ chối nhãn Trung hoa một tệ thao túng và không phải lập một thời hạn cho sự đánh giá cao. Kết quả là, "Có một sự đồng thuận rộng rãi trong quốc Hội cho một lời đề nghị đơn giản: 'Trung quốc không phải là hành động trong đức tin tốt và mạnh mẽ tham gia vào một loạt các phiền và hết sức bảo hộ chính sách mà đặt kinh tế của chúng tôi mối quan hệ có nguy cơ.' "Cuối cùng, nó có vẻ như là biện sẽ trở thành hiện thực, như một dự luật hiện đang bị nghiền ngẫm đó sẽ đích để trừng phạt Trung quốc (qua thuế trừng phạt và WTO hành động) không định giá lại. Các nhà phân tích là không lạc quan. "Nhân dân tệ là 12 tháng không thể giao tiếp đã ở 6.7415 mỗi đô-la...phản ánh cược cho một 1,2 phần trăm tăng cường hơn khoảng thời gian đó." Đó là xuống từ mong đợi trong ngày của một 3.5% đánh giá cao. Một số vẫn tin rằng Trung quốc sẽ giá lại vào thứ ba phần tư, nhưng có được không còn bất kỳ vũ lực đằng sau những dự đoán. Trong khi đó, Trung quốc tiếp tục thực hiện kế hoạch dài hạn của nó, dự trữ ngoại hối, mà chỉ ra rằng nó không có ý định của dỡ nó như là một phần của một điều khiển bằng RMB đánh giá cao. Tại thời điểm này, nó là bản chất là một trò chơi lý thuyết đề: khi sẽ Trung quốc nhúc nhích?

Có thể bạn quan tâm: