Thị Trường tiền Tệ Tiếp tục Trượt

Mặc dù có một cuối năm 2008 cuộc biểu tình trên cơ sở của rủi ro cải thiện, khoan dung, các khách hàng tiềm năng cho thị trường tiền tệ vẫn nghiệt ngã. Sự giảm giá hàng hóa đã mất rất nhiều nước như là Nga và Venezuela, nhiều-cần xuất doanh thu. Hơn nữa, các tín dụng khủng hoảng và kết quả là sự giảm lạm phát mở đường để cắt giảm tỷ lệ lãi suất, mà đã thực hiện đầu tư mới nổi ở thị trường chứng khoán hấp dẫn hơn nhiều. Hiện tại-số dư tài khoản đã chuyển từ thặng dư để thâm hụt trong một vài năm, và chính phủ đã quay lại để cho vay nước ngoài để tạo nên sự khác biệt. Rất tiếc, sự tự tin trong trường tiền tệ vẫn còn khá thấp buộc chính phủ vấn đề nợ tiền USD, chứ không phải tiền địa phương. Thậm chí dù này, nhà ở, nhà đầu tư vẫn còn do dự. Thông cáo báo chí, báo cáo:

Thấp hơn mức đầu tư nước ngoài ở những nước này sẽ làm cho nó khó khăn hơn cho nhà hoạch định chính sách để cắt hiện tại-thâm hụt tài khoản, để lại tiền của mình, "tiềm năng hãy thử" cho thiệt hại.

Có thể bạn quan tâm: