ĐÔNG cung cấp Phân Pip Giá

Đã đặt hàng trước lớn nhất đại Lý ngoại Hối thành Viên, vừa thông báo rằng nó sẽ bắt đầu cung cấp cái gọi là "Phân Pip Giá cả" trong một nỗ lực để làm giảm giá thầu-hỏi nó lây lan cung cấp cho khách hàng. Trước đây, hầu hết, nếu không tất cả các môi giới mà phục vụ cho lẻ các nhà đầu tư ngoại hối, trích dẫn, tỷ lệ ra bốn chữ số thập phân (tức là 1.4101 USD/Euro). Tuy nhiên, do các mạnh mẽ thanh khoản mối quan hệ với các ngân hàng đó tạo điều kiện kinh doanh ngoại hối, ĐÔNG đã đàm phán chặt chẽ hơn thầu-mời lây lan cho khách hàng của mình, mà sẽ cho phép nó để báo tỷ giá đến năm chữ số thập phân (tức là 1.41007 USD/Euro. Trong khi ĐÔNG hy vọng để thu hẹp lây lan xa hơn trong tương lai, nó vẫn còn để được nhìn thấy cho dù các đối thủ cạnh tranh sẽ làm theo.

Có thể bạn quan tâm: