Trung quốc có thể mở rộng Yuan kinh doanh ban nhạc

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây luôn rụt rè, chủ Tịch của Ngân hàng Trung ương ám chỉ rằng Trung quốc có thể mở rộng của ban nhạc mà các nhân được phép để di chuyển. Hiện tại ban nhạc cho phép người Yuan đến dao động +/ -. 3% mỗi ngày, mặc dù trong thực tế, tệ hiếm khi di chuyển hơn .01% mỗi ngày. Chủ Tịch đã kiên quyết, tuy nhiên, Trung quốc sẽ không thực hiện một đánh giá lại của Yuan, giống như nó đã mùa hè năm ngoái. Thay vào đó, các RMB sẽ tiếp tục đánh giá cao dần dần, như vậy là không sốc kinh tế toàn cầu. Reuters báo cáo:

Các quan chức trung quốc gần đây đã cam kết để tăng dần yuan là linh hoạt bằng cách sử dụng tốt hơn của mình giao dịch hàng ngày ban nhạc hơn là làm một đánh giá lại.

Có thể bạn quan tâm: