Là nhân dân Tệ thực sự đánh giá thấp?

Các nhà đầu tư và nhà kinh tế đã được đặt cược vào Trung quốc của Yuan đánh giá lại trong nhiều năm nay. Nhà kinh tế ước tính Yuan được đánh giá thấp 40%. Quốc hội mỹ đã thông qua trung bình của 15% và 40% ước tính gọi cho một 27.5% trên các hội đồng quản trị thuế trên nhập khẩu Trung quốc. Những nhà kinh Tế của Mac Chỉ Yuan là 59% giá thấp. Những người này là chính xác?

Có một số khả thi phương pháp nhà kinh tế sử dụng để giá tiền tệ. Đầu tiên, lý thuyết của Sức Mua Tương đương ra giá trong các quốc gia khác nhau nên hội tụ, để bù đắp khác nhau tỷ giá. Một ứng dụng của giả thuyết này đến Trung quốc cho biết Nguyên được đánh giá thấp 40%. Tiếp theo, một quốc gia 'cơ bản cân bằng tỷ giá' có thể được tính toán, dựa vào tài khoản hiện tại và cân bằng thương mại. Trong trường hợp này, trong khi Trung quốc chạy một thặng dư mậu dịch với CHÚNG tôi, nó chạy thâm hụt thương mại với vài nước khác. Kết quả là, kinh tế sử dụng phương pháp này nghĩ Yuan chỉ là đánh giá thấp 15 đến 25%. Cuối cùng, kinh tế ước tính xây dựng cơ sở trên các hành vi cân bằng tỷ giá' sử dụng phương pháp chỉ số kinh tế, như lạm phát, và việc làm thống kê, để tính công bằng tỷ giá. Phương pháp như vậy sản xuất trao đổi tỷ lệ đó chỉ 7% dưới mức hiện tại. Kết quả là, rất nhiều náo động của Trung quốc từ chối giá lại có thể không dựa trên nền kinh tế logic. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Sự không chắc chắn về giá trị hợp lý giải thích tại sao IMF và của nước Mỹ, Kho bạc muốn nói rằng yuan cần phải trở nên "dẻo" hơn để gọi cho đánh giá lại hoàn toàn...gọi cho một đánh giá lại 27.5% còn lại trên mỏng manh, cơ sở.

Có thể bạn quan tâm: