Là Tệ chính Sách vẫn còn có liên quan?

Với nền kinh tế trở thành hơn trường định hướng, và thị trường, mình trở nên toàn cầu hóa, một số các nhà đầu tư đã bắt đầu đặt câu hỏi sự liên quan của chính sách tiền tệ. Mục đích của một ngân hàng trung ương là để kiểm soát lãi suất và thường trao đổi tỷ lệ so cung tiền. Tuy nhiên, kinh tế tự do và toàn cầu đã bị hạn chế ngân hàng trung ương khả năng đạt được nhiệm vụ này. Trong một lệnh hoặc cao quy định nền kinh tế, các ngân hàng trung ương có thể kiểm soát tiền nguồn cung cấp hạn chế vốn di động. Trong một nền kinh tế mở, các nhà đầu tư đang về cơ bản, do để đầu tư có tiền mà họ thấy phù hợp. Hơn nữa, tỷ lệ lãi suất và hối đoái là không còn xác định riêng của ngân hàng trung ương, mà phục vụ như chỉ dẫn. Đúng hơn, tỷ lệ được quyết định bằng trường lực lượng, và đầu tư mong đợi và tỷ lệ lãi suất tương đương là ưu việt ảnh hưởng.

B học giả, một người Ấn độ kinh tế bảo vệ chính sách tiền tệ như một cách hiệu quả kinh tế công cụ. Nó đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế phát triển, ông lập luận, nơi mất ổn định cú sốc phải được dự đoán và vô hiệu hóa, và nơi lạm phát là một vấn đề lâu năm. Ấn độ Tài chính của báo Chí, báo cáo:

Các chỉ số tiền tệ đã để kết hợp tín hiệu không chỉ từ khu vực thực mà còn từ nợ cổ phiếu, tín dụng và thị trường tiền tệ—cả trong và ngoài nước. Điều này làm cho các hành của chính sách tiền tệ đòi hỏi nhiều hơn.

Có thể bạn quan tâm: