Trung quốc đẩy dự trữ đa dạng hóa

Mỗi tháng, gần như đồng hồ khi Trung quốc thông báo mới của nó, tổng cộng dự trữ ngoại tệ, một đám mây hoang tưởng xuống trên thị trường tiền tệ, như thương nhân cân nhắc khả năng của Trung quốc đa dạng hóa dự trữ của nó. Tháng này là khác nhau, tuy nhiên, là hoang tưởng này dường như đã được sinh ra bởi Chu tiểu xuyên, chủ tịch của Ngân hàng Trung ương. Ông tuyên bố một cách rõ ràng rằng Trung quốc sẽ *tiếp tục* đa dạng hóa dự trữ của nó, nhưng không chỉ cụ thể tệ hoặc khoản đầu tư đó sẽ là mục tiêu. Tuy nhiên, sự đồng thuận là bất kỳ đa dạng hóa Trung quốc, bất kể phạm vi, chắc chắn sẽ có lợi cho Euro.

"Rõ ràng, có rất nhiều cảm giác về vấn đề này, và như một nhà đầu tư, người ta tôn trọng các thị trường phản ứng."

Có thể bạn quan tâm: