Các nhà đầu tư, không Chắc chắn về Ăn Cắt giảm Tỷ lệ

Hơn một tuần sau khi Mỹ Hàng dự Trữ liên Bang cắt giảm lãi suất của mình cho các lịch sử (low) mức độ 25%, nhà đầu tư vẫn đang phải vật lộn để đánh giá ý nghĩa. Ngay lập tức phản ứng tích cực chủ yếu, như Ngân hàng Trung ương trên thế giới (cụ thể là Hong Kong và Nhật) nhanh chóng đã theo dõi và chứng khoán tập hợp. Nói cách khác, các nhà đầu tư đang phấn chấn bởi niềm tin rằng các Ngân hàng Trung ương có thể và sẽ được sử dụng tất cả các tài chính sẵn có công cụ để duy trì chấp nhận được khoản trong trường tài chính và để ngăn chặn các thoái kinh tế từ biến thành một trầm cảm. Mặt khác, hối đã hiểu thất vọng bởi ngày càng tăng khoảng cách giữa CHÚNG ta và nước ngoài lãi suất, cũng như sự lạm phát tác động của Fed là kế hoạch để cơ bản in tiền và tiêm nó trực tiếp vào nền kinh tế. Liên đoàn báo Chí, báo cáo:

"Khi đó là tiếng vỗ tay cho (Fed) cắt...các nhà đầu tư đang đứng lại và phản ánh thêm về điều đó có nghĩa là," nói...một nhà phân tích. "Một số căng thẳng đã được thể hiện trong thị trường tiền tệ. Chúng tôi đã thấy một suy yếu đô-la, mà có lẽ đã có một hiệu ứng trên thị trường trên bảng."

Có thể bạn quan tâm: