Ping Một đa dạng hóa ngoại hối dự trữ

Khi Trung quốc đánh giá lại Yuan tháng vừa qua, nhiều người Trung quốc tập đoàn phải chịu tổn thất to lớn trên ngoại hối của họ nắm giữ đó ngay lập tức mất giá 2% trong điều kiện thực tế. Bình An, một lớn của Trung quốc, công ty bảo hiểm, gần như mất 300 Tỷ RMB, như là phần lớn của nó ngoại hối trữ và vẫn được tổ chức ở USD. Như là một kết quả, Ping Một vừa công bố, nó sẽ bắt đầu đa dạng hóa dự trữ, trong tương lai revaluations. Trong khi Ping Một quyết định là không đáng kể, tại và của chính nó, nó dường như là một phần của một xu hướng lớn hơn, ngoại hối của đa dạng hóa, trong cả các ngân hàng trung ương và công ty đa quốc gia.

Có thể bạn quan tâm: