Hối là Nguy hiểm

Không có ngoại lệ, mỗi khi có một khoảng thời gian duy trì biến động ở trường ngoại hối, một lũ ngoại hối mới tài khoản được mở ra như thương nhân mới cố gắng để tận trên hành động. Cũng không thất bại, một quan tâm đến nhà báo chắn sẽ có nó khi mình để cảnh báo này sẽ được trục lợi mà kinh doanh hối là nguy hiểm, nếu như mà không được dồi dào rõ ràng. Tuần vừa qua là một ví dụ hoàn hảo, như những đồng Đô la chạm vào một thấp kỷ lục chống lại các cơ sở của tín dụng mối quan tâm. Một chuyên mục chỉ ra sự lộn ngược tiềm năng mua một CD bằng ngoại tệ, nhưng cũng khẩn nài các nhà đầu tư hàng rào tiếp xúc của họ, và hạn đòn bẩy. Lời khuyên của ông: đa dạng hóa bởi mua nhiều tiền và/hoặc chứng khoán cho công ty nước ngoài và/hay trao đổi tiền dựa trên khó khăn để bắt chước chiến lược. Thị trường báo cáo:

[Ông] khuyến cáo...bảo hiểm rủi ro cược của bạn trong các bạn nghĩ đồng đô la sẽ tiếp tục làm suy yếu...[qua] chuyên quỹ hay giao dịch tiền đó di chuyển ngược lại để những đồng đô la. Ông có các Chuyên nghiệp Tiền Rơi đồng Đô la MỸ Quỹ

Có thể bạn quan tâm: