Đôla để giữ phạm vi bị ràng buộc?

Dày dạn hối chuyển đến một nơi khi họ muốn biết làm thế nào các thương nhân khác tin rằng một tiền tệ nhất định sẽ thực hiện ở gần hạn: giá tương lai. Chỉ có một vài phần với giá tương lai, cụ thể là cơ bản giá thời gian để trưởng thành, và biến động. Hai yếu tố đầu tiên thường được đưa ra, đó có nghĩa là 'biến động ngụ ý' có thể dễ dàng được tính toán, cung cấp một proxy làm thế nào cho những trường mong đợi một đồng tiền để thực hiện trong cuộc sống của các hợp đồng tương lai. Hiện nay, biến động ở Canada Dollar tương lai là hầu như không, có nghĩa là dù đô la canada là cao cả định giá thị trường hy vọng nó vẫn còn phạm vi-cho thời gian được. Thế Giới và Thư báo cáo:

Biến động là không bao giờ xa từ các thị trường tiền tệ. Canada có thể nhìn thấy cuộc bầu cử ở Ottawa và trong một số tỉnh trong vòng một năm, và triển vọng cho nền kinh tế MỸ vẫn không chắc chắn.

Có thể bạn quan tâm: