Hoán Đổi Tăng Dollar

Ở cuối mỗi khu phố, các ngân hàng thường làm cho một nỗ lực để cân bằng những cuốn sách của họ. Như là một kết quả của sự liên tục khủng hoảng tín dụng, tuy nhiên, hoàn tất nhiệm vụ này cuối cùng của quý 3 tài chính năm 2008 là gần như không thể cho hầu hết các ngân hàng. May mắn thay, Hàng dự Trữ liên Bang đã can thiệp để làm giảm tình hình. Kết hợp với thế giới của chính các Ngân hàng Trung ương cho Ăn di chuyển để làm cho hàng trăm Tỷ Đô la trong ngắn hạn vốn có tổ chức tài chính. Fed sẽ sử dụng trao đổi thoả thuận đó liên quan đến việc hối của các khối của tệ tại đồng ý-khi trao đổi tỷ lệ thoả ngày. Các đặc biệt hoán đổi nên giúp cả để giảm thiểu những thiếu Đô-la trên thị trường mở và để tiếp tục củng cố Usd. THƯ báo cáo:

Những mở rộng tiện nghi bây giờ sẽ hỗ trợ định của CHÚNG tôi khoản đô la trong số tiền lên tới 120 tỷ đô la của fed và lên tới 30 tỉ đô la của Thụy sĩ Ngân hàng Quốc gia.

ui

Có thể bạn quan tâm: