CHÚNG tôi Thượng nghị sĩ truy cập Trung quốc, để thảo luận về Yuan

Trước đó, trong tuần này, CHÚNG tôi Thượng nghị sĩ Charles xem tin và Lindsey Graham kết luận một chuyến đi đến Trung quốc, trong thời gian đó họ đã gặp cấp Trung quốc các quan chức để thảo luận về các vấn đề kinh tế. Mục quan trọng nhất trên chương trình nghị sự của họ, đương nhiên là để báo chí Trung quốc đến một chỉ giá lại Yuan. Trong vòng chưa đầy một tuần, trong thực tế, thượng Viện được thiết lập để bỏ phiếu cho dù xem tin là bill, mà gọi cho một 27.5% thuế để được đánh vào tất cả nhập khẩu Trung quốc, nên được tiến. Rõ ràng, Thượng nghị sĩ xem tin và Graham lại những cuộc đàm phán hài lòng, cho thấy rằng các nhân dân Tệ nên có thể vượt qua một mức độ tâm lý quan trọng trong tương lai. Người Trung quốc báo cáo hàng Ngày:

Thủ tướng Ôn Gia bảo nói tám ngày trước rằng phạm vi cho nhân dân tệ là biến động sẽ được mở rộng. Nhưng sẽ không có một giá lại giống như một trong tháng bảy, ông nói.

Có thể bạn quan tâm: