Úc Đô-la nhờ mạnh kinh tế

Suy giảm Đô la Úc nhận được một tăng từ việc phát hành một số dữ liệu kinh tế, mà dường như sơn lạc quan một bức tranh của nền kinh tế Úc. Úc ghi kinh tế phát triển của 2.7%, đánh dấu 14 năm liên tiếp của mở rộng kinh tế. Ngoài ra, Úc công ty đang nhận ra ghi lại lợi nhuận mà họ đã nhanh chóng tái đầu tư để lái xe tăng trưởng. Cùng với năng lượng giảm giá thấp mức độ của lạm phát, tăng công ty đầu tư tín hiệu của Úc nền kinh tế là trong hình dạng tuyệt vời. Hối phản ứng tích cực vào những dữ liệu kinh tế và tiếp theo quyết định của Ngân hàng của Úc để duy trì lãi suất xuống mức hiện tại. Các Tài chính Lần báo cáo:

Tin tức, kết hợp với thứ tư là quyết định của Ngân hàng dự Trữ của Úc, những ngân hàng trung ương, để giữ quan tâm đến mức giá ổn định, giúp di chuyển lên đô la Úc về phía 77 xu chống lại các đồng vượt đồng tiền chính khác.

Có thể bạn quan tâm: