EU GDP có thể là cao hơn so với dự kiến

Trên giấy tờ, tập nền kinh tế của liên Minh châu Âu xuất hiện ứ đọng và thảm hại, đã phát triển bởi chỉ 1.6% mỗi năm, từ 1999-2004. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lưu ý rằng khi con số GDP được phát hành đầu tiên, họ đại diện cho ước đoán tốt nhất. Sau khi kỹ lưỡng tính lại, Euro-khu vực quân sự thực sự trung bình còn 2,1% trong cùng một khoảng thời gian. Trong khi đó, nền kinh tế của Anh tăng 2.7% hàng năm trong những năm đó, một con số đó đã được sửa đổi lên từ 2,1%. Như là một kết quả, nó có vẻ hiệu suất hiện tại của anh nền kinh tế đang được nói, đó có thể cung cấp một trường hợp cho cuối cùng Euro đánh giá cao. Những nhà kinh Tế báo cáo:

Trên kinh nghiệm trong quá khứ, châu Âu thống kê nên thêm một nửa tỷ lệ điểm đến của họ lần đầu tiên đoán của chính phủ phát triển. Bởi cũng chuyển sang Mỹ thực hành, họ có thể tăng tăng thêm nữa.

Có thể bạn quan tâm: