Hàn quốc dollar dự trữ đạt được tất cả thời gian cao

Nam Triều tiên của dự trữ đồng đô la đã đánh trúng một tất cả thời gian của $200 Tỷ, vượt trước hồ sơ của $199 Tỷ, thiết lập cuối tháng. Hàn quốc do sự gia tăng dự trữ để quan tâm đến trả tiền bởi Hoa Kỳ xuất sắc chứng khoán Kho bạc. Tuy nhiên, các nhà phân tích tự hỏi nếu các tăng trong dự trữ của Hàn quốc thật sự là một nỗ lực của hàn quốc ngân hàng trung ương để giữ tiền của mình. Người hàn quốc Sẽ đánh giá cao 15% so với USD năm ngoái, trong đó có khả năng có thể gây tổn hại cho nền kinh tế của nó ăn vào xuất khẩu. Reuters báo cáo:

Các nhà phân tích nói Hàn quốc đã không bị bỏ rơi một tổ chức chính sách của kiềm chế các sẽ trong một nỗ lực của mình để giữ cho khẩu cạnh tranh, đặc biệt là từ khi xuất khẩu đã được chính lái xe tăng trưởng kinh tế hơn hai năm qua.

Có thể bạn quan tâm: